Chakravyuh Mein Sock Them - DIVINE

Chakravyuh Mein Sock Them – DIVINE | Ft. Virat Kohli

DIVINE Chakravyuh Mein Sock Them     Aayi aapni baari Asli Hai! Aab balla bolega, balla bolega Seedha-Seedha­-Seedha Shot dete haan Seedha-Seedha­-Seedha Shot dete haan Seedha-Seedha­-Seedha Shot dete, unhe bhaunkne de Cause we not them Son we sock them Chakravyuh mein sock them Son we sock them Chakravyuh mein sock them Poora Bharat desh sirf…