Kartavya Ganga Song Lyrics - Shankar Mahadevan

Kartavya Ganga Song Lyrics – Shankar Mahadevan

Shankar Mahadevan Kartavya Ganga Song Lyrics   Jaya jaya Gange! Namaami Gange! Nahi rukenge (Jaya jaya Gange! , Namaami Gange!) hum swach karenge (Jaya jaya Gange! , Namaami Gange!) (Jaya jaya Gange! , Namaami Gange!) (Jaya jaya Gange! , Namaami Gange! Nahi rukenge hum swach karenge ) (Jaya jaya Gange!) ((Jaya jaya Gange!)) (Namaami Gange!)…