Bollywood All Songs Lyrics

Manikarnika

Shiv Tandav Song Lyrics – Shankar Mahadevan

Shankar Mahadevan Shiv Tandav Song Lyrics   (ॐ शिवाय नमः) (ॐ शिवाय नमः) (ॐ शिवाय नमः) (ॐ शिवाय नमः) ॐ शिवाय नमः (ॐ शिवाय नमः) जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद्…